Det kjennes veldig meningsfullt – det å være frivillig i FOR er spennende, givende og gøy, men også preget av meningsfullt alvor, da målet vårt er at det til syvende og sist ikke lenger skal være behov for oss.

Thale Brenna

Frivilig-koordinator