FOR er et politisk parti. De største grusomheter, tap av liv, undertrykkelser og nedverdigelser skjer under krig. Derfor har FOR kampen mot krig som hovedformål.

Marielle Leraand

Styreleder

Styremedlemmer i FOR

Mariele Leraand

Styreleder

Peter Eisenstein

Styremedlem

Torgeir Salih Holgersen

Styremedlem

John Y. Jones

Styremedlem, Journalist

Sjur Papazian

Styremedlem

Barbro Marianne Eide

Styremedlem

Thale Brenna

Styremedlem

Frode Fjeld

Styremedlem

– Det å være frivillig i FOR er spennende, givende og gøy, men også preget av meningsfullt alvor.

Thale Brenna

Styremedlem og Frivilig koordinator