FOR is a political party. The greatest atrocities, loss of life, oppression and degradation occur during war. Therefore, FOR has the fight against war as its main purpose.

FOR is based on the ideals of the international labor movement which promotes the perspective of the oppressed, solidarity, equality, and the fight against war.

Våre fokusområder

For fred og antikrig

  • Stopp folkemordet – fritt Palestina!
  • Stopp krigen i Ukraina.
  • Ut av NATO nå!

Arbeidsliv og rettferdig miljøpolitikk

  • Arbeid til alle.
  • Mot sosial dumping og utnyttelse.
  • Trygghet og likelønn.