War Crimes

  • – Støtte til Israel gjør deg juridisk medskyldig

    Det konservative britiske parlamentsmedlemmet Crispin Blunt tror ikke kollegene hans er klar over hvilken rettslig risiko de utsetter seg for ved å uttale støtte til Israel. Ved å kreve at 1,1 millioner mennesker nord i Gaza skal forlate hjemmene sine, ved hemningsløs bombing av sivile hjem, skoler og sykehus, begår Israel udiskutabelt grove krigsforbrytelser. –…

  • Support for Israel makes you legally complicit 

    Support for Israel makes you legally complicit Conservative UK MP Crispin Blunt fears his colleagues are unaware of the legal risk they take by voicing support for Israel.

  • Spanish minister: Indict Netanyahu for war crimes! 

    Spain’s social affairs minister asks his government to take the initiative to bring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before the ICC for war crimes.  “We ask our partner that we, the Spanish government, bring Netanyahu before the ICC for war crimes,” writes Ione Belerra on X. Belerra, who is Minister of Social Affairs and represents…