Foreningen for Fred og Rettferdighet – FOR er stiftet

Søndag d. 21. mai 2023 ble “Foreningen for Fred og Rettferdighet – FOR” er stiftet på Batteriet i Oslo. Registrering i Enhetsregisteret ble gjort i samsvar med de vedtatte vedtektene og det valgte styret.