Gratulasjonshilsen til George Galloway og WPGB  / Congratulations to George Galloway and WPGB

Kjære Mr. Galloway, parlamentsmedlem,
På vegne av alle medlemmene i Fred og Rettferdighet – Norge ønsker vi å gratulere deg med den overveldende seieren i suppleringsvalget i Rochdale.
Vi er oppmuntret og inspirert av velgerne som i deg og Workers Party GB så en reell mulighet til å bekjempe farene som våre europeiske ledere utgjør med sitt konstante budskap om innstramninger, krigshissing og frykt.
Vi ønsker dere stor suksess!

I solidaritet,

Medlemmer av styret
Fred og rettferdighet FOR – Norge
www.fredogrettferdighet.no

Text sent to Mr. Galloway:

Dear Mr. Galloway, M.P.,

On behalf of all the members of Fred og Rettferdighet – Norge, (Peace and Justice Party – Norway), we want to congratulate you on your resounding victory in the Rochdale by-election. 

We are heartened and inspired by the electorate who recognised in you and the Workers Party GB a real chance to combat the dangers that our European leaders pose with their constant message of austerity, warmongering, and fear.

We wish you great success!

In solidarity,

Members of the Board

Fred og rettferdighet FOR – Norge

www.fredogrettferdighet.no