Klasevåpen til Ukraina – norske reaksjoner?

USA vil annonsere at Ukraina skal få klasevåpen. Når er det nok for våpentilhengerne? spør styreleder i FOR, Marielle Leraand.

En ueksplodert klasebombe begravd i jorda i Laos, fra krigen på 1960- og -70-tallet.
En ueksplodert klasebombe begravd i jorda i Laos, fra krigen på 1960- og -70-tallet.

Flere medier melder at USA trolig vil annonsere at USA vil levere klasevåpen til bruk i krigen mot Russland. Det spesielle med klasevåpen, er at ueksploderte granater blir liggende på slagmarken hvor de utgjør en dødelig trussel mot sivile mange tiår etter at kamphandlingene er over. I 1997 fikk irske Jody Williams Nobels Fredspris for sitt arbeid for å forby klasevåpen. Arbeidet ble kronet med en foreløpig seier da Konvensjonen om klaseammunisjon trådte i kraft 1. august 2010, etter at 110 stater, anført av Norge, hadde ratifisert konvensjonen.

USA er ikke blant statene som har undertegnet og ratifisert, men begynte likevel prosessen med å fase ut klasevåpnene i 2016. Sist USA brukte våpnene selv, var under den ulovlige invasjonen og okkupasjonen av Irak, fra 2003-2006.
https://edition.cnn.com/2023/07/07/europe/cluster-munitions-us-ukraine-aid-explainer-intl-hnk-ml/index.html

I et innlegg på Facebook, etterspør styreleder i FOR, Marielle Leraand, norske reaksjoner:

“Klasebomber, dere…
— ingen våpentilhengere som føler seg frista til å ta ordet?

Da har Joe Biden og USA beslutta å sende klasebomber til Ukraina.
Når er nok “nok” for våpentilhengerne?
I AP?
I Rødt?

Blir det stille igjen?

Norge har gått i bresjen internasjonalt for et forbud mot klaseammunisjon, og mer enn 100 land har skrevet under et forbud.
Men nå er det liksom greit allikevel?

Alt for at “ukrainerne skal få lov til å selv bestemme hvordan de vil forsvare seg selv”?

Denne galematias logikken, som hele det politiske landskapet, inklusive den såkalte “venstresida” i dette landet, har lagt seg på.
Hvis “ukrainerne selv” ønsker å benytte en våpentype, ja, da skal vi støtte det, eventuelt stilltiende holde kjeft om det når de mottar den og tar den i bruk?

Hvor går i så fall grensa?

Hvis “ukrainerne selv” ønsker å benytte taktiske atomvåpen mot et område anektert av Russland; er det da greit, siden de “ønsker det selv”?
Skal man ikke forvente å få BITTELITT diskusjon om denne inndoktrinerte troen på at “våpen er veien til fred” snart?

Den eneste tillatte logikken i diskursen som råder er: Uten våpen så vil Russland ta hele Ukraina, og hva funker best å møte Russland med?
Jo, såklart FUNKER det med klasevåpen!

Det fører til at langt flere russiske soldater mister livet. Det fører riktignok til at enda flere sivile ukrainere mister livet.

Men: Det funker da enda bedre med atomvåpen!

Dersom våpen er veien til fred, så er det folka med de største våpnene som vinner en krig.
Men vil vi ha det slik?

Tror voksne, våkne mennesker i dette landet at denne logikken skaper en fredeligere verden?
Er det faktisk dette sporet vi tror på og ønsker å geleide våre barn og barnebarn inn på – nå og inn i framtida?

Virkelig?

Jeg tror ikke det.”