Krigen i Ukraina: Mulig med forhandlinger likevel?

Richard Haas, fram til nylig leder av den innflytelsesrike tenketanken Council of Foreign Relations, er blant de som foreslår at Vesten aksepterer at konflikten i Ukraina løses ved forhandlingsbordet, uten at Russland nødvendigvis trekker seg ut av alle annekterte områder.

Etter at Vesten til nå har avvist alle andre fredsløsninger enn at Russland betingelsesløst trekker seg ut, melder NBC News at amerikanske eks-diplomater arbeider med et «spor 2», som innebærer overgang fra slagmark til forhandlingsbord.

I juni ble et forsøk på å gjøre slutt på krigen i Ukraina ved forhandlinger fra den afrikanske unionen kontant avvist av Ukrainas president Volodomy Zelenskij.

https://www.reuters.com/world/south-african-president-arrives-ukraine-peace-mission-2023-06-16/

Avvisningen må sees i lys av at det tidlig i konflikten var flere forsøk på forhandlinger hvor ukrainske myndigheter selv var deltakere. Disse strandet imidlertid fordi de ikke fikk støtte fra de dominerende statene i NATO. Under det siste forhandlingsforsøket i mai 2022 kom Storbritannias daværende statsminister, Boris Johnson, på en lynvisitt til Kyiv, for å fortelle Zelenskij at han burde bryte forhandlingene. Til en ukrainsk avis uttalte kilder nær Zelenskij at Johnson hadde formidlet at «selv om Ukraina skulle være klare til å signere noen avtaler om garantier med Putin, var de [altså NATO-lederne] ikke det».

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/5/7344206/

Nå, over et år etter at den forrige forhandlingsrunden strandet, og etter flere uker med ukrainsk offensiv som har oppnådd svært lite, kan det imidlertid synes som at også NATO-statene ser at tida snart er inne for forhandlinger. Flere kilder har opplyst til NBC News at en gruppe ledende tidligere amerikanske tjenestemenn har holdt hemmelige samtaler med fremtredende russere med sikte på å legge grunnlaget for at forhandlinger kan avslutte krigen i Ukraina. Den amerikanske nyhetskanalen framholder også at slike “spor 2-samtaler” lenge har spilt en viktig rolle i amerikansk diplomati.

https://www.nbcnews.com/news/world/former-us-officials-secret-ukraine-talks-russians-war-ukraine-rcna92610

Blant deltakerne er Richard Haas og Charles Kupchan. I en kronikk i Foreign Policy i april, agiterer de to for at Ukraina må få gjennomføre sin planlagte offensiv først, uten å reflektere over hvor mange titusen familier som vil miste sønner, ektefeller og fedre som følge av dette, og for at Vesten må intensivere våpenleveransene som er det som gir det ukrainske regimet fortsatt håp om militær seier. Likevel konkluderer de med at «det mest sannsynlige utfallet ikke er en total ukrainsk seier, men et blodig uavgjort».

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/russia-richard-haass-west-battlefield-negotiations?gad=1&gclid=CjwKCAjwzJmlBhBBEiwAEJyLu9ZxnRMapQbmNS9iBKFhunXguSA4OcxtQrSBRz-T3Z65QbMqrxEieBoCkhoQAvD_BwE

Hva så, spør de videre. Og svarer: «Når denne kampsesongen er over, vil USA og Europa ha god grunn til å forlate sin uttalte politikk om å støtte Ukraina «så lenge det er nødvendig», som USAs president Joe Biden har sagt det. Å opprettholde Ukrainas eksistens som et suverent stat og demokrati [red anm: Ukraina kan langt fra kan sies å være dette i dag] er en prioritet, men å oppnå dette målet krever ikke at landet gjenvinner full kontroll over Krim og Donbas på kort sikt. […]

Med utgangspunkt i en slik tilnærming bør Ukrainas vestlige støttespillere foreslå en våpenhvile når Ukrainas kommende offensiv når sine grenser. Ideelt sett vil både Ukraina og Russland trekke sine tropper og tunge våpen tilbake fra den nye kontaktlinjen, og effektivt skape en demilitarisert sone. En nøytral organisasjon – enten FN eller Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – kan så sende inn observatører for å overvåke og håndheve våpenhvilen og tilbaketrekningen».

Bortsett fra det meningsløse og umoralske tapet av menneskeliv som ligger i det å fortsette krigføringa ut kampsesongen, er løsninga de amerikanske eksdiplomatene foreslår helt i samsvar med det FOR ser som løsning på konflikten. En realistisk fredsløsning må imidlertid ta hensyn til at krigen starta på grunn av NATOs avvisning av Russlands krav om stans i videre ekspansjon.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/12/23/195812252/putin-ber-om-sikkerhetsgarantier-fra-usa-og-nato

Vi refererer punkt 5 i FORs politiske plattform:

Krigen i Ukraina har vist oss at fred og rettferdighet ikke kan oppnås med militær seier for Ukraina og Nato. FOR står i stedet for umiddelbar stans i alle norske våpenleveranser til krig med krav om våpenhvile og fredsforhandlinger. I stedet for å ekspandere Nato må de politiske og kulturelle rettighetene til borgerne i alle deler av Ukraina ivaretas.