FOR 4 dagers normalarbeidsuke!

Stavanger går i gang med et forsøk med 4-dagersuke i en av kommunens barnehager.  – Et tiltak som gir vanlige arbeidsfolk mer frihet i livene sine; tid til å leve, kommenterer styreleder i FOR, Marielle Leraand på sin Facebookside. Innlegget gjengis under.

undefined

I Gullfaks barnehage i Stavanger skal de ansatte få samme lønn, men jobbe fire dager i stedet for fem. Kommunen vil teste ut om redusert arbeidstid kan få ned sjukefraværet.

I to år framover vil alle ansatte i barnehagen få fri en dag ekstra i uka med full lønnskompensasjon. 

Tenk hvor mye det kan gi i hverdagen om folk får en dag ekstra å hente seg inn på?

Og for framtida: hva hvis våre barn også hadde 4-dagers “normalarbeidsuke” i barnehage og skole?

Kanskje vi hadde fått et litt roligere og mer trivelig samfunn med voksne og barn som har mer tid og overskudd å dele med andre?

Få ro og fred til å gjøre mer av det man ellers ikke får mulighet til?

Kanskje det endatil vil føre til en større politisk deltakelse fra flere, og således styrke demokratiet? 

Hvem vet?

Uansett: et bra initiativ fra Stavanger kommune å prøve det ut og se hvilke ringvirkninger det får.

4-dagers normalarbeidsuke er et av de tiltakene i arbeidslivet Fred og Rettferdighet (FOR) ønsker velkommen. 

Et tiltak som gir vanlige arbeidsfolk mer frihet i livene sine; tid til å leve… 

Ja, hva er vel bedre enn litt mer helt ekte fri fra lønnsarbeidets dominerende plass i vårt samfunn og våre liv?