Fordøm angrepene mot Jemen!

Fred og rettferdighet krever at Norge fordømmer angrepene mot Jemen og umiddelbart trekker seg ut av den USA-ledete “Operation Prosperity Guardian” i Rødehavet. Inntil dette skjer, må alle norske skip holde seg borte fra Rødehavet. 

Bakgrunnen for angrepet, er at Jemens myndigheter har erklært at skip som seiler til og fra israelske havner  ikke har anledning til å passere Jemens territorialfarvann ved innseilingen til Rødehavet så lenge Israel gjennomfører folkemord på Gaza. Med dette har Jemen tatt ansvar for oppfølging av FNs folkemordskonvensjon. Denne pålegger alle signaturstater å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord. Angrepet mot Jemen er dermed ikke bare en illegal aggresjonshandling mot Jemen. Det innebærer også en ytterligere opptrapping av USA og Storbritannias aktive medvirkning til Israels folkemord på Gaza.

“Operation Prosperity Guardian” som ble opprettet av USA i desember, er en illegitim “koalisjon av villige” av samme type som den USA bygde i forkant av angrepet på Irak i 2003. Om Norge fortsetter å delta i koalisjonen etter at de ledende medlemmene har gjennomført angrep på Jemen, blir Norge som stat også trukket inn som krigførende part mot Jemen. 

Jemen har legitim rett til å gå til motangrep mot skip tilhørende stater som har angrepet landet. Om Norge ikke umiddelbart trekker seg ut av “Operation Prosperity Guardian”, settes sjøfolk på norskregistrerte og norskeide skip som seiler i området i umiddelbar livsfare. Norske skipsredere må forholde seg til dette ved å holde skipene langt unna Jemens farvann. Forsøk på å seile inn i Rødehavet slik situasjonen er, vil være en kriminelt uansvarlig handling.