Fredrik Heffermehl er død

Det er en trist melding jeg akkurat fikk: At Fredrik Heffermehl døde i dag. Det er bare 6 uker siden Fredrik stolt kunne lansere sitt livsverk, en engelsk oversettelse av boken sin “The Real Nobel Peace Prize – a squandered opportunity to abolish war.”

Med Fredrik Heffermehls bortgang går en forkjemper for nedrustning og kamp mot våpen og krig fra oss – midt i en tid som mer enn noe preges av døds- og krigskreftene.

Fredrik var forberedt på at helsa ikke ville gi ham mange år, men først og fremst engstelig for at han ikke ville få oppleve denne bokutgivelsen. Men det fikk den gamle kjempen til fulle oppleve!

I gode antikrigsvenners lag feiret han både hjemme i Åsgårdstrand og på hotell Continental i Oslo 85-årsdagen sin den 11.11, på selve fredens dag.

Som jurist var Fredrik oppbrakt over at Den norske Nobelkomité suverent definerte sitt mandat og ignorerte testamentators vilje om å gi prisen til forkjempere for reduksjon av hærer,  nedrustning, og folkenes forbrødring, og at de i stedet valgte en bred og populistisk forståelse der de søker forkjempere for “gode saker,” som miljø, menneskerettigheter og sosialt arbeid.

Slik røvet komiteen Nobels midler – år etter år – fra det livsviktige nedrustningsarbeidet, mente Fredrik.

Den 11.11 i år ble en sann fest for Fredrik, der mange æret ham for hans livslange arbeid i fredsbevegelsen. Med familien, som han satte så uendelig stor pris på, og venner til stede, fikk han tatt, det som idag fortoner seg som, et varmt og meningsfylt farvel.

Jeg vil savne ham, hans påståelighet, hans daglige telefonsamtaler, hans energi og urokkelige kompass – en god, ærlig og nær venn.

Takk, Fredrik!