John Y Jones

  • Fredrik Heffermehl er død

    Det er en trist melding jeg akkurat fikk: At Fredrik Heffermehl døde i dag. Det er bare 6 uker siden Fredrik stolt kunne lansere sitt livsverk, en engelsk oversettelse av boken sin “The Real Nobel Peace Prize – a squandered opportunity to abolish war.” Med Fredrik Heffermehls bortgang går en forkjemper for nedrustning og kamp…

  • In Memorium: Fredrik Heffermehl

    It’s a sad message I just received: Fredrik Heffermehl died today. It is only 6 weeks since Fredrik proudly launched his life’s work, an English translation of his book “The Real Nobel Peace Prize – a squandered opportunity to abolish war.” With Fredrik Heffermehl’s passing, a champion of disarmament and the fight against weapons and…